INHOUD 3 4 6 8 10 12 16 19 20 4 Gezond & Zeker magazine Nummer 3, 2013, jaargang 10 verschijnt driemaandelijks www.gezondenzeker.nl ISSN: 1875-7510 Gezond & Zeker magazine is een uitgave van Stichting RegioPlus en wordt gratis toegezonden aan ergocoaches, veiligheidscoaches en andere betrokkenen bij de preventie van fysieke belasting en agressie in zorg en welzijn die zich hebben aangemeld op www.gezondenzeker.nl en voorheen op www.ergocoaches.nl. Uitgever Gezond & Zeker Stichting RegioPlus Gebouw de Leeuwenhoek Ierlandlaan 29 2713 HG Zoetermeer E-mail: info@gezondenzeker.nl Bladmanagement your life bv, Meteren Redactie Angelique van Beuzekom, Ronald Geelen, Coco Heitink, Annemarie Klaassen, Hanneke Knibbe, Nico Knibbe, Jessie van Loon, Marjoleine van Welij Fotografie Diederik van der Laan, FCB, JOYinCare Illustraties Auke Herrema Vormgeving Pre Press Buro Booij, Maarsbergen Druk Klomp Reproka, Amersfoort Oplage 16.000 Leer meer over Gezond & Zeker werken op Column Annemarie Klaassen Nieuws en Tips De ogen en oren van de Arbozorg De tilthermometer Duurzame inzetbaarheid Ergocoaches in kinderopvang Goedkoop, adequaat maar niet vergoed Zorg voor jezelf Tipstrip 10 12 Inhoudelijke bijdrage LOCOmotion, Ronald Geelen 15 Adverteren Voor adverteren in het magazine van Gezond & Zeker kun je contact opnemen met Stichting RegioPlus, e-mail redactie@gezondenzeker.nl of tel. 079 - 323 03 19. Adreswijzigingen Met je registratie- en inloggegevens van Gezond & Zeker kun je zelf je adresgegevens aanpassen op www. gezondenzeker.nl. Wil je uit dit bestand verwijderd worden, dan kun je je afmelden via info@gezondenzeker.nl. Deze uitgave is ook als PDF te downloaden op www.gezondenzeker.nl. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de uiterste zorgvuldigheid waarmee deze uitgave tot stand gekomen is, is Stichting RegioPlus niet aansprakelijk voor (druk)fouten, noch voor de inhoud van teksten en de daaruit voortvloeiende feiten, omstandigheden en gevolgen. Overname van teksten is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. vakblad voor ergocoaches en veiligheidscoaches in zorg en welzijn 2 inzetbaarheid - Uitslag prijsvraag Gezond & Zeker - De tilthermometer - De ogen en oren van de Arbozorg - Ergocoaches in kinderopvang - Goedkoop, adequaat Oog voor het onderliggende probleem - Duurzame maar niet vergoed - Zorg voor jezelf - Tipstrip BIJ DE OMSLAG Ook voor ergocoaches en veiligheidscoaches in de ondersteunende diensten in zorg en welzijn zijn de Gezond & Zeker Kennisdagen 2013 de dagen om kennis bij te spijkeren over voorkomen en verminderen van agressie en fysieke belasting. JAARGANG 10 • NUMMER 3 • SEPTEMBER 2013 • ISSN 1875-7510 Pagina 1

Pagina 3

Heeft u een archief, digimagazine of web onderwijs magazines? Gebruik Online Touch: brochure naar een digitale publicatie converteren.

Gezond & Zeker nr. 3 Lees publicatie 142Home


You need flash player to view this online publication