GEZOND & ZEKER 6 DE OREN EN OGEN Met steun van eerst het ministerie van SZW en VWS, en later alleen van het ministerie van VWS is er de afgelopen tien jaar aandacht geweest voor de preventie van fysieke belasting en mettertijd ook agressie op de werkvloer. Martin Kunst was tot voor kort werkzaam bij de Inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de afgelopen tien jaar zag hij de aandacht voor arbozorg gunstig verschuiven. Ruimte voor verbeteringen ziet hij nog wel: zo vindt hij dat managers hun ergo- en veiligheidscoaches nog serieuzer moeten nemen. Martin Kunst heeft de arbozorg in deze tien jaar enorm zien veranderen. Hij weet waar hij over praat: Kunst heeft 23 jaar bij de Inspectie SZW gewerkt, eerst als inspecteur en de laatste 13 jaar als ergonoom bij het expertisecentrum. “In de beginjaren was de arbozorg erg fragmentarisch”, vertelt hij. “Er was uitsluitend aandacht voor onderwerpen zoals het brandblusapparaat, de nooduitgang en de afmetingen van het toilet. In de loop der jaren kwam er een bredere aanpak en ging de zorg veel meer uit naar de mens en de arbeidsomstandigheden. Ook bij het ontwerp van zorginstellingen is meer aandacht gekomen voor toegankelijkheid en ergonomie.” Zware hulpmiddelen De inzet van goede hulpmiddelen is een belangrijke stap geweest. “Er bestonden al wel hulpmiddelen, maar die waren vaak zwaar en niet makkelijk wendbaar. Van de eerste tilliften bijvoorbeeld kreeg je juist last van je rug of je armen. Je kon hem ook niet vlakbij een bed zetten, want de poten stonden te ver uit elkaar. Dergelijke hulpmiddelen VAN DE ARBOZORG ‘Managers, luister nog beter naar ergo- en veiligheidscoaches!’ gaven vooral irritatie en bleven vaak in de hoek staan. In ziekenhuizen en verpleeghuizen werd enorm veel ‘handmatig’ getild. Er was een mentaliteit van dat-doen-we-metz’n-tweeën-wel-even. Dat heeft, pijnlijk genoeg, tot veel uitval onder zorgmedewerkers geleid.” Prikkel De Inspectie SZW heeft een handhavende taak en gaat daarbij uit van de Arbeidsomstandighedenwet. De dienst stimuleert eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Ze voert onder meer risicoanalyses uit. Martin Kunst constateerde tijdens inspecties bijvoorbeeld dat in kinderdagverblijven veel te veel werd geknield en getild en dat er onveilig werd gewerkt. Hij en zijn collega’s zette de sector aan om na te denken over een andere aanpak om die verkeerde houdingen te voorkomen. De door de inspectie gestelde normen vormden voor de kinderdagverblijforganisaties een prikkel om in beweging te komen. Het resultaat: bedjes en commodes op goede werkhoogte en trapjes voor de kinderen om er zelf op te klimmen. Pagina 5

Pagina 7

Voor vaktijdschriften, online brochures en catalogi zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw weekbladen.

Gezond & Zeker nr. 3 Lees publicatie 142Home


You need flash player to view this online publication