7 GEZOND & ZEKER Knelpunten nu Agressie en geweld staan nu, samen met te hoge werkdruk, aan kop in het knelpuntenlijstje van de Inspectie SZW. Sinds 2005 is de strategie van de inspectie om in overleg met de branches samen na te gaan waar de risico’s liggen. Daarvóór was het gebruikelijk om klachten en ongevallen als uitgangspunt te nemen. Kunst: “In dergelijke gesprekken horen we veel verhalen over agressie en geweld, en bespreken we wat de instellingen eraan kunnen doen. Zo is bepaald dat er protocollen moeten komen waar wij op kunnen inspecteren. Zoals gezegd is handhaving een belangrijke taak van de Inspectie SZW. We hebben daarvoor een aantal instrumenten. Als instellingen niet aan de normen voldoen, krijgen ze eerst een waarschuwing. Als er onvoldoende verbeteringen komen, kan er een boete uit voortvloeien. Altijd een beetje lastig, zulke sancties, want soms zien instellingen zich gedwongen om andere prioriteiten te stellen. Maar er zitten ook knoeiers en niet-willers tussen de instellingen, en die moeten wel worden aangepakt. De boetes zijn dus een belangrijk instrument, maar minstens zo belangrijk is het overleg met de sector.” Input Om aan informatie over de praktijk te komen, maakt de Inspectie SZW ook gebruik van gegevens van de ‘Bedrijfstakatlas’. Verder leveren het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Arbo in Balans cijfers aan. De inspectie doet ook zelf monitor onderzoek op het gebied van arbeidsomstandigheden. In totaal werken er een kleine vierhonderd inspecteurs in Nederland, verdeeld over de sectoren gezondheidszorg, bouw, industrie en dienstverlening. Verhoudingsgewijs zijn dat er eigenlijk maar weinig. De pakkans is dan ook niet zo groot. De inspectie richt zich dan ook sterk op bedrijven die eerder een waarschuwing hebben gehad. Martin Kunst is zeer te spreken over de rol van LOCOmotion, de organisatie van Hanneke en Nico Knibbe, die onderzoek doen en advies leveren op het snijvlak van ergonomie en kwaliteit van zorg. “LOCOmotion heeft veel instrumenten ontwikkeld waarmee in de zorgsector gewerkt kan worden. Deze instrumenten dienen vaak als uitgangspunt bij onze inspecties. De branche heeft er veel aan.” Aanbevelingen Inmiddels geniet Kunst van zijn prepensioen, maar incidenteel is hij nog wel bij onderzoek betrokken. Welke aanbevelingen heeft hij voor de sector zorg en welzijn? ”De inzet van ergo- en veiligheidscoaches en het gebruik van hulpmiddelen blijven aandachtspunten. Het is heel belangrijk dat ergocoaches van hun leidinggevenden voldoende tijd en ruimte krijgen en dat ze serieus genomen worden. Ik hoorde in de sector dat ze vaak nog onvoldoende steun krijgen om hun werk uit te voeren. Dat baart me nog wel zorgen, want de aandacht voor fysieke belasting en agressie moet op de agenda blijven staan. Ik denk dat het draagvlak vergroot moet worden en het belang van ergo- en veiligheidscoaches nog eens goed aangestipt. Deze mensen vormen in de instellingen eigenlijk de ogen en oren van de arbozorg. Hun inzet is meestal groot. Als ik tijdens deze Gezond & Zeker Kennisdagen de volle zaal rondkijk, hoop ik maar dat die drive door de instellingen wordt opgepakt. Door als werkgever en werknemer samen te werken aan goede arbeidsomstandigheden, wordt het arbobeleid iets van de organisatie zelf en dat werkt meestal beter dan de druk van een boete.” t www.inspectieszw.nl. Meer weten over het hoe en waarom van de Inspectie SZW? Kijk op Pagina 6

Pagina 8

Interactieve web magazine, deze presentatie of folder is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal bladerbaar maken van internet onderwijs catalogussen.

Gezond & Zeker nr. 3 Lees publicatie 142Home


You need flash player to view this online publication