INSTRUMENTEN 8 DE TILTHERMOMETER Een hernieuwde kennismaking De TilThermometer (TTM), oorspronkelijk ontwikkeld door LOCOmotion in het kader van de CAO Arbeid en Gezondheid, bestaat al ruim tien jaar en is nog steeds actueel. Met dit instru ment toets je als ergocoach heel gemakkelijk of jij en je collega’s conform de Praktijk richtlijnen fysieke belasting werken. En schijn baar zijn we die mening niet alleen in Nederland toe ge daan. Onlangs heeft de Zweedse arbeidsinspectie het instrument omarmd. De TilThermometer staat pro mi nent in de wereldwijde ISO-TR en ook onze Vlaamse zuiderburen hebben serieus interesse. Wat is de TTM? Met de TilThermometer of kortweg TTM krijg je zicht op fysieke overbelasting van zorgverleners. Wordt er te zwaar getild, te lang voorover gestaan, wordt er wel volgens de Praktijkrichtlijnen gewerkt en wat is de zorgzwaarte? Om dat te kunnen bepalen, moet je eerst weten hoe mobiel jouw cliënten zijn. Daarvoor deel je je cliënten in aan de hand van de Mobiliteitsklassen. Dat kan in drie niveaus (groen, oranje, rood) of in vijf (A-E). Omdat de Praktijkrichtlijnen fysieke belasting precies aangeven bij welke klasse en bij welke handeling je welk hulpmiddel moet gebruiken, zie je vervolgens snel waar je ergonomisch correct werkt en waar niet. Een voorbeeld: transfers ‘binnen de grenzen van het bed’ met cliënten in Mobiliteitsklasse C, D en E moeten volgens de Praktijkrichtlijnen fysieke belasting met een glijzeil worden uitgevoerd. Als de TilThermometer uitwijst dat in jouw instelling 60% van deze transfers zo wordt uitgevoerd, is dat natuurlijk al Landelijke monitoring met de TilThermometer (77.510 cliënten ouderenzorg, respons > 60%) % 100 80 60 40 20 0 84 86 69 33 21 36 38 48 45 25 71 83 86 2002 2005 2007 38 42 Je eigen TilThermometer met bijbehorende handige Excel invulsheets? Download ze op de arbocatalogus van je eigen branche of op www.gezondenzeker.nl. elektrische hoog-laag bedden glijzeilen tilliften steunkous aan- en uittrek Knibbe JJ, Knibbe NE. Een hap uit de olifant. SOV&V, LOCOmotion, Bennekom, 2007 hulpmiddelen hoog-laag douchestoelen best een hoog percentage, maar je weet dan ook dat je nog 40% hebt te gaan. Zorgzwaarte De TilThermometer geeft je ook inzicht in veranderingen in de zorgzwaarte. Als de groep cliënten in de Mobiliteitsklassen C, D of E naar verhouding sterk groeit en er geen extra hulpmiddelen worden gebruikt, dan stijgt de zorgzwaarte voor de zorgverleners. Het is in dit verband handig om de TilThermometer bijvoorbeeld jaarlijks te herhalen. Je houdt dan zicht op de zorgzwaarte én je ziet meteen of het beleid van jou en je collega-ergocoaches goed aanslaat. Prettig is dat je de TilThermometer vrij eenvoudig in je eentje voor jouw hele afdeling kunt invullen. Je hoeft er verder niemand mee te belasten. Om het je helemaal makkelijk te maken, zijn er Excel rekenmodules: als je daarin de juiste getallen invult, rollen de grafieken er vanzelf uit. Resultaten op landelijk niveau Een interessant aspect van de TTM is dat we ook inzicht krijgen hoe ergonomisch (of niet) we met z’n allen in Nederland werken. Van 2002 tot en met 2007 hebben veel V&V-instellingen hun TTM’s ingestuurd. Zo hebben we een beeld gekregen van de mobiliteit van maar liefst 77.510 cliënten en – als ze in Mobiliteitsklassen C, D of E vielen – of hun zorgverleners de juiste (til)hulpmiddelen gebruikten. Vooral het gebruik van glijzeilen, tilliften Pagina 7

Pagina 9

Scoor meer met een webwinkel in uw magazines. Velen gingen u voor en publiceerden uitgaven online.

Gezond & Zeker nr. 3 Lees publicatie 142Home


You need flash player to view this online publication